Pedigree of FA Shareeka

FA Shareeka
*
2004
Classic Shadwan Alidaar Shaikh Al Badi
Bint Magidaa
Shagia Bint Shadwan Shadwan
Samar
Mareeka Maysoun Ansata Halim Shah
Maysouna
Mahasin II Al Kidir
Malisa

 

Progeny by FA Shareeka


FA Gamal Aswad

black colt *2011
GR Madhin x FA Shareeka by Classic Shadwan
 

 

designed by YOU in focus - 2013all rights reserved I IMPRESSUM